Как да разпознаваме типовете полимери?

Хората заети в производството на пластмасови изделия знаят че често се налага да определят какъв тип пластмаса се използва за изработка на дадени изделия. Това е от особенно значение за себестойността на детайлите, както и за познаване свойствата на материала. По - долу ще опишем някои основни показатели, по които могат приблизително да се определят различните видове пластмаса използвани в индустрията.

1. Според относителното тегло:

ПЛЪТНОСТ ТИП НА ПОЛИМЕРА
0,9 - 1,0 PB, PE, PIB (Polyisobutenes), PP
1,0 - 1,2 ABS, ASA, PA, PC, PMMA, PPO, PS
1,2 - 1,5 PBTB, PETB, POM, PSU, PUR, PVC
1,5 - 1,8 Пресована органична тъкан
1,8 - 2,2 PTFE

2. По външен вид:

ПРОЗРАЧНИ МАТОВИ
 • CAB (Cellulose Acetate Butyrate)
 • CP (Cellulose Propionate(
 • EP (Ethylene Propylene)
 • PMMA
 • PVC
 • SAN
 • PC
 • ABS
 • PA
 • PE
 • POM
 • PP
 • PTFE
 • ASA

3. Според начина на горене:

ВИД НА ПОЛИМЕР НАЧИН НА ГОРЕНЕ
ABS Жълти пламъци с висока степен на димене. Мирише на газ.
PA Сини пламъци с жълтеникави ръбове. Капе на нишки.
PC Жълти пламъци. При отделяне от огъня изгасва и отделя сажди
PE Бледи сини пламъци. Изгаряйки капе и отделя дим.
PMMA Светещ пламък. Изгаря пращейки.
POM Синкав пламък. Капе.
PP Бледо синкав пламък. Разпалвайки се капе. Неотделя дим.
PS Жълти пламъци. Изгаряйки капе. Висока степен на димене.
PVC Трудно запалим. Изгасва след отделяне от огъня. Овъглява се.
SAN Жълти пламъци. Изгарайки капе. С висока степен на димене.

4. Според миризмата, отделяна при изгаряне:

АРОМАТ ХИМИКАЛ В РЕАКЦИЯТА ПОЛИМЕР
Горяща свещ Парафин PE -PP
Въздушен газ Стирол PS - SB - ABS - SAN - ASA
Дразнещ Солна киселина PVC
Дразнещ Формалдехид POM
Сладки плодове Акрилова киселина PMMA
Изгоряла коса Протеинови съединения PA
Ясноизразен фенолов аромат Фенол/карбонова киселина PC - PPE
Гранясало масло Мастна киселина CAB
Леко сладникав Естери PES - PBT