Този уеб сайт (www.mouldshop.bg) и всички изображения, видеа, програмен код и свързана информация под формата на съдържание (занапред наричани „Сайт“ или „Сайтът“) са собственост на Mouldpro ApS Baltorpbakken 10, DK-2750 Ballerup, Denmark, а „Аксеспласт ЕООД“, ЕИК: 205212863, със седалище и адрес на управление: с. Брестовица, ул. “Отец Паисий” № 14 притежава ексклузивните права да предлага продуктите на Mouldpro в България.

Целта на настоящите общи условия е да фиксира отношенията между „Аксеспласт ЕООД” (занапред наричан „Търговец“) и всички физически или юридически лица (занапред наричани „Клиент“), които искат да закупят продукти, предлагани в онлайн пространството от Сайта.

I. Общи разпоредби

1.1 Информация, изисквана от Закона за защита на потребителите, Закона за електронна търговия и Директивите на Европейския съюз за продажба на продукти в Интернет

Търговско наименование на Търговеца: АКСЕСПЛАСТ ЕООД

Седалище и адрес на управление: с. Брестовица, ул. Отец Паисий №14.

ЕИК: 205212863

 

Органи, които упражняват контрол и предоставят защита на потребителите:

Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, 

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите 

Адрес: 1000 гр. София, пл. “Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6, 

тел.: 02 / 980 25 24 

факс: 02 / 988 42 18 

гореща линия: 0700 111 22 

Уеб сайт: www.kzp.bg

 

При възникване на спор, свързан с покупка онлайн Клиентът може да ползва сайта ОРС.

1.2. Сайтът е достъпен на адрес в Интернет www.mouldshop.bg  и чрез него Клиентът може да закупува и получава услуги, свързани с доставка на продукти, които се предлагат в Сайта.

1.3. Чрез Сайта Клиентът може да получава информация за нови продукти, техните характеристики, цени, условия за доставка и организираните от Търговеца промоции.

1.4. Търговецът е длъжен да доставя поръчаните от Клиента продукти според предвидените в закона рамки, като гарантира правата на потребителите, изцяло следвайки добрите практики за потребителско и търговско право.

1.5. Търговецът използва услугите на трета страна, в случая куриерска компания, за доставка до Клиента на закупените продукти от Сайта или доставя стоките лично. Цената и начина за доставката се определя изрично след потвърждаване на заявката от Клиента чрез телефонен разговор или e-mail.

II. Поръчка, доставка и документи при поръчка

2.1. За да осъществи поръчка на продукти, предлагани от Сайта, всеки един Клиент избира вида и количеството продукти, които иска да поръча, като се съобразява с минималните количества за поръчка на продуктите. След това въвежда своите данни, посочва дали желае издаването на фактура, определя начина за доставка, както и въвежда адрес за доставка на поръчаните продукти.

2.2. При осъществяването на поръчка, Клиентът трябва да се съгласи с настоящите общи условия. При несъгласие с тях не е възможно да се завърши процеса на поръчка на продукти. Със съгласяването си да спазва настоящите Общи условия, Клиентът потвърждава, че се е запознал с тях, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава да ги спазва.

2.3. При попълване на данните за поръчка на продукти, Клиентът се задължава да въвежда точни, актуални и коректни данни за доставка – имена, адрес, начини за връзка. При предоставяне на некоректни или неверни данни същият може да загуби правото си да получи продукта.

2.4. Електронният адрес (e-mail) и телефон, предоставени от Клиента по време на поръчката, ще се използват като основен канал за комуникация и размяна на електронни документи, между Търговеца и Клиента.

2.5. Всеки един Клиент може да променя детайлите по направена поръчка само ако заяви това чрез електронно съобщение или телефонен разговор от електронен адрес или телефонен номер, посочени в оригиналната поръчка. Заявки за промяна на поръчка, които са направени от различен e-mail адрес или телефонен номер, няма да се приемат.

2.6. След коректното въвеждане на данните Клиентът следва да изпрати поръчката за изпълнение от Търговеца. При потвърждение на поръчката Клиентът ще получи на предварително посочения от него електронен адрес информация за направената от него поръчка. 

2.7. Поръчаните артикули се доставят, използвайки услугите на куриерска компания или чрез лично предаване.

2.8. Получените преди 16:00 часа поръчки се обработват още на същия ден и Клиентът ще бъде уведомен за статуса на своята поръчка посредством e-mail. Заявки, получени след 16:00 часа, се обработват на следващия работен ден. Заявки, получени през почивни дни и официални празници, се обработват в първия работен ден след тях. Поръчката се обработва и изпраща след като „Аксеспласт ЕООД” получи потвърждение за превода на дължимата сума. При финализиране на поръчка Клиентът има възможност да види наименованието на продуктите, които купува и техните цени, имената си, e-mail, телефон, адрес, начинa на доставка и начина на плащане. След финализирането на поръчката, на посочения от Клиента e-mail адрес Клиентът ще получи потвърждение със същата информация.

2.9. Поръчаните артикули се доставят в рамките на 5 до 8 работни дни при наличност на склад. В противен случай се добавя срока за изработка или доставка на продукта. Търговецът се задължава да уведоми Клиента в случай на удължаване срока на доставка.

2.10. Ако Търговецът не може да изпълни дадена поръчка поради факта, че не разполага с поръчаните стоки на склад, той е длъжен да уведоми Клиента за това.

2.11. Всички стоки, предлагани в Сайта, са предоставени от официални представители и вносители. Всички стоки, които подлежат на гаранционно обслужване, са придружени от необходимите документи с информация за срока, условията и мястото на гаранционното обслужване.

III. Начини на разплащане

„Аксеспласт“ ЕООД предлага следните начини на разплащане:

3.1. Плащане по банков път (с проформа фактура и фактура): заплащането на дължимата сума се извършва чрез банков превод в указаната банкова сметка и при получаване на стоката Клиентът не дължи плащане на куриера. Поръчката се обработва и изпраща след като „Аксеспласт ЕООД” получи потвърждение за банковия превод.

IV. Защита на потребителите

4.1. Всички условия и разпоредби на този раздел, както и общите условия, се прилагат само спрямо физически или юридически лица, за които може да се заключи, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/EC на Европейския парламент и на Съвета от 25 Октомври 2011 година.

4.2. Основните характеристики на продуктите са описани на страницата на съответния продукт в Сайта.

4.3. Цената на продуктите, обявени в Сайта, са в лева (BGN) без включен ДДС.

4.4. Пощенските и куриерските разходи за доставка на продуктите не са включени в цената за продуктите, обявени на съответната страница, а се налагат допълнително. Техният размер се предоставя в проформа фактурата или фактурата, след като е направена заявката. При специални условия на доставка, Клиента се уведомява предварително по e-mail или телефонно обаждане.

4.5. Информацията, предоставяна на Клиентите, е актуална към момента на визуализирането ѝ в Сайта, преди и по време на извършване на поръчка.

4.6. Търговецът задължително посочва условията за доставка на отделните продукти в Сайта.

4.7. Личните данни, които Сайтът получава при поръчка, се използват единствено и само за обслужване на Клиентите – приемане и изпълнение на поръчки, доставяне на информация под формата на информационен бюлетин и връзка с потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. “Аксеспласт ЕООД” гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните. Потребителите, абонирани за информационния ни бюлетин, могат да прекратят абонамента си по всяко време.

V. Отказ от стока

5.1. Клиентът има право да се откаже от поръчаната стока в срок от 14 дни от получаването ѝ в случай, че стоката не е използвана, не е нарушавана целостта на опаковката ѝ и е във вида, в който е получена, в съответствие с условията по чл. 55 от ЗЗП. В този случай транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на Клиента.

Само след като се увери, че продуктът е в продаваем вид, “Аксеспласт ЕООД” ще възстанови в 30 дневен срок платената за продукта/ите сума (чл. 55, ал.6 от Закона за защита на потребителите) – с изключение на транспортните разходи, по посочена от Клиента банкова сметка.

5.2. Ако до 24 часа от получаването на стоката, Клиентът констатира, че тя е дефектна, той има правото да я рекламира, а Търговецът се ангажира в срок от 10 работни дни да подмени продукта с нов или да възстанови заплатената от Клиента стойност на стоката, включително транспортните разходи. След изтичане на посочените 24 часа, както и при нарушен търговски вид на стоката или опаковката ѝ, рекламацията не се приема.

5.3. При несъответствие на стоката с характеристиките, посочени в Сайта, Клиентът има право в срок от 14 дни от получаване на стоката и при условие на не нарушен търговски вид на стоката и опаковката да върне стоката на Търговеца. В този случай Търговецът възстановява цялата сума, платена от Клиента, включително и транспортните разходи.

5.4. Продукти могат да се върнат единствено на адрес: обл. Пловдив, общ. Родопи, с. Брестовица, ул. Отец Паисий №14.

5.5. Клиентът се задължава да съхранява получените продукти с грижата на добър стопанин, да съхранява оригиналната опаковка и касовия бон за целия срок на гаранцията и периода на възможност за връщане на стоката.

5.6. Клиентът се задължава да не препродава стоката на трети страни. При положение, че Клиентът препродаде стоката на трета страна, Търговеца има пълното право да откаже гаранционно обслужване, ако е приложимо.

VI. Други условия

6.1. Търговецът доставя и предава стоката на Клиента в определените срокове.

6.2. Клиентът трябва да прегледа всички продукти, които се съдържат в доставката, в момента на нейното получаване. Ако един или няколко от продуктите не отговарят на изискванията и техническите характеристики, той трябва в срок от 24 часа да уведоми за това Търговеца.

6.3. Търговецът гарантира и предприема мерки за опазване на личните данни на Клиента според Закона за защита на личните данни.

6.4. Клиентът се съгласява Търговецът да обработва личните му данни за целите само на направените поръчки. Търговецът няма право да предоставя тези данни на трети лица, без да е налице разпореждане от компетентен орган на Република България.

6.5. Клиентът, осъществявайки поръчка в Сайта, се съгласява да получава търговски съобщения от Търговеца за бъдещи маркетинг цели и кампании, като декларира за същите тези електронни съобщения, че няма да ги третира като непоискани търговски съобщения по смисъла на Закона за защита на потребителите и Закона за електронната търговия.

6.6. Настоящите общи условия са видими постоянно на адрес в Интернет www.mouldshop.bg и могат да бъдат изменяни от Търговеца, без той да е задължен да уведомява предварително за това.

6.7. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на поръчката, направена от Клиента.

6.8. За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на условията на поръчки в Сайта, двете страни първо се допитват до Център за медиация към Арбитражен съд при Българска търговско-промишлена палата, а след това и до Комисията за защита на потребителите. Ако не се постигне съгласие пред Центъра за медиация, се прилагат законите на Република България през съответния компетентен орган по адрес и седалище на Търговеца.